Photo

„Sinu, minu, meie riik“ on üle-eestiline interaktiivne rändnäitus, mis jutustab eestimaalaste lugusid meie riigist ja näitab, kuidas on võimalik ise ühiskonna käekäiku kujundada. Näitus on pühendatud Eesti põhiseaduse 100. aastapäevale ja ootab külastajaid vähemalt üheksas asukohas üle terve Eesti.

 

Ehkki igapäevaelus pole justkui põhjust selle peale mõelda, on põhiseadusel väga suur roll. Just see alusdokument määratleb meie põhiõigused ja vabadused, aga ka kohustused seoses mistahes ettevõtmiste ja toimingutega. Kakskeelne ehk eesti- ja venekeelne rändnäitus „Sinu, minu, meie riik“ on kingitus Eesti põhiseaduse 100. aastapäeva puhul kõikidele eestimaalastele.

 

Mööda Eestit rändav „Sinu, minu, meie riik“ on ühtaegu nii liigutav, informatiivne kui ka interaktiivne. Lisaks teadmistele ja põnevatele vaatenurkadele demokraatia, põhiseaduse ning laiemalt riigi alustalade ja toimemehhanismide kohta annab näitus võimaluse interaktiivselt kaasa mõelda ja osaleda otsustusprotsessides.

 

Näitus alustab teekonda 15. juunil Tallinnas ministeeriumite ühishoone esisel väljakul (Suur-Ameerika 1). Igas paikkonnas ootab näitus külastajaid 2–3 päeva, jätkates seejärel teekonda järgmisesse kohta. Alates sügisest jõuab „Sinu, minu, meie riik“ ka koolidesse, pakkudes täiendust ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tundidele. Selleks valmivad ka õpetajatele käepärased tunnimaterjalid.

Ootame Sind külla erinevates paikkondades üle terve Eesti:


Täname toetajaid ja partnereid:

Eesti Kultuurkapital, Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis, Ameerika Ühendriikide Suursaatkond Eestis, Konrad Adenaueri Fond, Justiitsministeerium, Õiguskakantsleri kantselei, Selver


Galerii