Projektid

Siit leiad Kistler-Ritso Eesti SA käimasolevad projektid.

  • Erasmus+ projekt I AM  


Erasmus+ projektis I AM (inglise keeles Inclusive and Accessible Museums, eesti keeles kaasavad ja juurdepääsetavad muuseumid), mida rahastas programm „Erasmus+“ (2. põhimeede) osalesid kuuest Euroopa riigist pärit asutused: mu-zee-um (Belgia), Berliini müüri sihtasutus (Saksamaa), Calouste Gulbenkiani sihtasutus (Portugal), MUSAC (Hispaania), Vabamu (Eesti) ja creACTive (Põhja-Makedoonia).


Projekti eesmärgiks oli luua metoodiline töövahendikomplekt (e-raamat), mis aitab muuta uued teemad ja kohad noortele kättesaadavamaks ning arusaadavamaks, eriti õpiraskuste ja intellektipuudega inimeste jaoks.


Projekti esimene osa hõlmas virtuaalsete muuseumiekskursioonide võimalusi. Virtuaalsed ekskursioonid olid eriti asjakohased koroonapandeemia ajal, mil paljud muuseumid olid sunnitud tegutsema digitaalselt. Projekti käigus töötasime välja viis virtuaalekskursiooni, mida muuseumid või mälestuspaigad saavad oma programmidega kohandada. Nendeks on interaktiivne salvestatud ekskursioon, interaktiivne reaalajas ekskursioon, salvestatud esitus, reaalajas esitus ja virtuaaltund.Projekt teine osa on meelterännak, mis on mõeldud intellektipuudega noortele. Meelterännak on meetod, mis aitab eri meelte abil rikastada muuseumi või mälestuspaiga külastuskogemust. Pedagoogid ja noorsootöötajad saavad luua omaenda meelelised vahendid, mis aitavad intellektipuudega noortel muuseumi või mälestuspaika uurida ning avastada teoseid, eksponaate või teemasid nägemise, kuulmise, kompimise, maitsmise ja haistmise kaudu.


Peale üksikasjalike juhiste on töövahendite komplekti on lisatud ka fotod ja videonäited, et pedagoogid, noorsootöötajad või teised muuseumitöötajad saaksid koostööprojektist inspiratsiooni ammutada  


E-raamat on .pdf failina saadaval eesti, inglise, portugali, hispaania, hollandi ja põhja-makedoonia keeles ning epub failina inglise keeles.  


Loe eestikeelset e-raamatut siit:  


 I am_eesti keeles.pdf


Projekti kestus: juuni 2021 – juuni 2023
  • Vabamu arengukava koosloome

 

2021. aastal on okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu saanud rahalist toetust KÜSKi Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistavast taotlusvoorust arengukava koosloome töötubade läbiviimiseks.

 

Projekti eesmärgiks on koostada koosloome meetodil organisatsoonile arengukava täiendamiseks, vabakonna organisatsioonidega koostöö arendamiseks ja uueks arenguhüppeks tegevuskava. Projekti jooksul keskendume koos Vabamu partneritega organisatsiooni arengukava täiustamisele. Arengukava täiustamise vajadus on tingitud peamiselt kolmest tegurist: peame muutma oma tuluallikaid, soovime mitmekesistada oma koostöösuhteid ning lähtuvalt kehtestatud piirangutest ning sellega seoses toimunud muutustega inimeste käitumises, on muuseumil palju rohkem vaja leida võimalusi oma missiooni täitmiseks läbi mitte-füüsilise kontakti.

Projekti käigus viiakse Rasmus Pedaniku juhtimisel läbi neli strateegia ning kaks tegevuskava töötuba.

Projekti toetussumma on 4000 €.