Sündmused

Collecting Social Photo – võrgustunud fotograafia kogumine

Muuseumides ja arhiivides kui mäluasutustes on alati olnud fotokogud. Tänasel päeval on küsimus, kuidas saavad mäluasutused oma kogudesse talletada digisündinud võrgustunud fotograafiat, säilitades selle suhtlus- ja mälufunktsioonid. Võrgustunud digifoto on äärmiselt kompleksne nähtus, mida iseloomustab selle rohkus, ajutisus ja vahetu tarbimine jagamise kaudu. Milliseid võimalusi saavad muuseumid-arhiivid kasutada, et dokumenteerida kaasaega ja kaasaegseid fotograafilisi praktikaid? Milline on mäluasutuste roll võrgustunud fotograafia kogumisel ning visuaalses kommunikatsioonis, sotsiaalses suhtluses ja mälupraktikates, mis toimivad fotodele toetudes?


Põhjamaade uurimisprojekt Collecting Social Photo (CoSoPho, 2017–2021) lähtus kolmest uurimisküsimusest: 1) kuidas mõjutab võrgustunud fotograafia mäluasutuste tööd ja kogude koostamise põhimõtteid, 2) kuidas on kasutusel olevad mäluasutuste tehnilised lahendused (andmebaasid, kasutajaliidesed) kooskõlas digifoto mitmetahulise iseloomuga ning 3) kuidas juurutada fotokogude täiendamise protsessidesse kaasavaid meetodeid.


18. oktoobril Vabamus toimuv seminar ja töötuba tutvustab CoSoPho projekti tulemusi ja soovitusi, kuidas olla võrgustunud fotograafia kogumisel edukas, tehes seda inimkeskselt, agiilsel ja iteratiivsel moel.


Pärast projekti tutvustust viib projekti meeskond läbi praktilise töötoa, kuidas planeerida kasutajakeskset fotokogumisalgatust.


Seminari ja töötoa korraldab Vabamu koostöös Balti Audiovisuaalsete Arhiivide Kolleegiumi (BAAK), MTÜga Eesti Fotopärand ning Eesti Muuseumiühingu koguhoidjate ühendusega.


2021. aastal veab Vabamu projekti „Digitaalse kultuuri kogumine Eesti muuseumides“, mille raames soovib muuseum algatada laiema arutelu digitaalse pärandi kogumisega seotud teemadel. Projekti raames toimub Vabamus kaks seminari.


Osalemine on tasuta. Üritus toimub inglise keeles (ilma eestikeelse tõlketa). Töötoas osalejate arv on piiratud (osalemise eelisõigus on Eesti mäluasutuste töötajatel).

Registreerimisvorm


Kontakt:

Vahur Puik (ürituse kuraator, BAAK, MTÜ EFP),

vahur@ajapaik.ee, +3725034241

Taavi Koppel (projekti koordinaator),

taavi27@gmail.com, +37253082575Event program

 

10.30 Gathering


11:00 Introductory seminar session

Kajsa Hartig (Västernorrlands Museum, Sweden) and Bente Jensen (Aalborg City Archives, Denmark)

Presentation of the Collecting Social Photo project followed by Q and A

The rest of the project team will be present: Anni Wallenius (The Finnish Museum of Photography) and Elisabeth Boogh (Stockholms Läns Museum, Sweden)

12:00 Workshop

Practical exercises: Discover what to collect and from whom

Explore the topic, possible stakeholders and methods. Gather insights through research and ideation.Vision and purpose. User research. Define possible solutions.


12.30 – 13.30 lunch


13:30 Practical exercises: Define the collecting initiative

Analyse results from ideation process. Decide which methods and tools should be used. Define a concept. Define a value proposition, answer the question ‘What’s in it for me?’ for all stakeholders. User journey mapping


14:30 Present in groups


15:00 Coffee break


15:30 Practical exercises: Develop a draft initiative – test


Produce a prototype for the concept. Perform user testing. Refine and iterate. Present in groups.

16:30 Short presentation: Deliver the collecting initiative


Launch the collecting initiative. Perform outreach. Monitor and participate. Responsive approach. Monitoring the online tool. Evaluate. Scale or end initiative.


16:45 Wrap up