Sündmused

Demokraatia uuendamine: üleilmsed näited kodanikuosalusest ja avatud valitsemisest

Alusta kirjutamist...
Kutsume kõiki huvilisi avatud valitsemise õhtule teemal "Demokraatia uuendamine: üleilmsed näited kodanikuosalusest ja avatud valitsemisest".

Esineb Sanjay Pradhan, kes on üleilmse avatud valitsemise partnerluse juht. 

Esitlusele järgneb arutelu Riina Raudne (Terve Eesti SA asutaja) juhtimisel ja publiku osalusel.

Esitlus ja arutelu on inglise keeles.Sanjay Pradhan tutvustab oma esitluses inspireerivaid näiteid avatud valitsemisest ja demokraatia uuendamisest.

Ainuüksi valimiste kaudu pole võimalik demokraatiat hoida. Viimastel aastatel on demokraatiat ohustanud mitte ebaausad valimised või militaarrünnakud, vaid hoopis kodanikuosaluse roostetamine ja mittevastutav valitsemine, aktivistide, ajakirjanike ja õigusriigi nõrgendamisest.


Avatud valitsemise partnerluse juht räägibki sellest, kuidas see üleilmne liikumine on seitsme aasta jooksul demokraatiat uuendanud 79 riigis ja 20 suurlinnas. Sanjay viib meid rännakule avatud valitsemisega liitunud riikidesse - Sri Lankalt Lõuna-Koreasse, Ühendkuningriigist Ukrainasse - ja jagab lugusid julgetest uuendustest valitsuste vastutavuse tõstmisel.    

Üritust korraldab avatud valitsemise partnerluse vabaühenduste ümarlaud koos Vabamu ja Riigikantselei strateegiabürooga.

  • Avatud valitsemise partnerlus (AVP) on üle 75 riiki ja 20 suurlinna hõlmav algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas. Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja koostöös kodanikega. 


Eesti liitus avatud valitsemise partnerlusega 2012. aastal. Riigikantselei kureerimisel viiakse koos ministeeriumide ja vabaühendustega praegu ellu neljandat tegevuskava, kus on põhirõhk avatud ja kaasaval poliitikakujundamisel nii riigi kui kohalikul tasandil.
Hetkel käib järgmise tegevuskava 2020-2022 sisustamine. 


Vaata lisaks: 
Eesti avatud valitsemise partnerlus
Eesti avatud valitsemise 2020-2022 tegevuskava koostamisest

  • Sanjay Pradhan on alates 2016. aastast AVP tegevjuht. Enne seda töötas Maailmapangas, kus tegeles valitsemise ja sotsiaalse vastutuse küsimustega Aafrikas, Aasias ja Euroopas.


  • Riina Raudne on Terve Eesti Sihtasutuse asutaja, rahvatervise ekspert ja sotsiaalne ettevõtja.