Külastajale

Erivajadusega külastajale

Erivajadustega külastajad muuseumis

Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu ja KGB vangikongid ootavad külastama kõiki inimesi ja nii oleme mõelnud ka erivajadustega inimeste peale, sest vabaduse väärtustamine tähendab eelkõige seda, et kõiki koheldakse võrdselt.