Kogud

Muuseumi kogud

Vabamu keskendub oma kogumistöös neljale põhisuunale: okupatsioonile, vastupanule, taastumisele ja vabadusele.

Digikogu

Tänapäevane muuseum ei ole ainult hooned ja esemelised kogud, vaid meie museaalidega saab tutvuda ka interneti teel. See on lihtsamast lihtsam. Muuseumi digikogusse pääseb siit.

 

Peaaegu igale museaalile on andmebaasis lisatud väikese resolutsiooniga kujutis, mida võib vabalt kasutada teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel, kui viidatakse muuseumile ja museaali numbrile.

 

Museaalide digitaalseid kujutisi ei või kasutada ilma muuseumi kirjaliku loata ärilistel eesmärkidel, trükistes ega meenete tootmiseks.

 

Kutsume kõiki inimesi tutvuma meie digikoguga. Ehk leiad sealt huvitavat teavet oma vanavanemate kohta või esemeid, mis aitavad tajuda, kuidas Eesti ühiskond on viimase saja aasta jooksul muutunud.

Kogumispõhimõtted

Vabamu keskendub oma kogumistöös neljale põhisuunale: okupatsioonile, vastupanule, taastamisele ja vabadusele.

  • Okupatsioon
Meie kogu on okupatsiooniaegse olmelise materjaliga nüüdseks üsna hästi varustatud. Edaspidi keskendume okupatsiooniaja kurioosumeid iseloomustavate esemete, dokumentide ja mälestuste kogumisele. Need aitavad tulevikus selgitada, mis asi oli näiteks defitsiit või letialune kaup. Kas sina tead, mis asutus oli Glavlit?

  • Repressioonid ja vastupanu
Jätkame repressioonide ja vastupanuga seonduvate materjalide kogumist. Meid huvitavad väga näiteks vangilaagrites ja asumisel tehtud käsitöö, dokumendid (vabastustõendid, kirjad kodumaale), fotod ja päevikud.

  • Taastamine 
Kogume 1980.–1990. aastate murranguliste aegade ehk laulva revolutsiooni ja iseseisvuse taastamisega seotud esemeid, dokumente ja isikulugusid. Jaga neid meiega lahkesti.

  • Vabadus 
Selle kogumisteema all väärtustame ainest ja lugusid, mis iseloomustavad vaba Eesti arengut ja vabaduse tähendust inimestele. Mis on sinu jaoks vabadus?

Digiteeritud museaali kvaliteetse faili saamiseks, kujutise ärilisel eesmärgil kasutamiseks või museaali rentimiseks pöördu julgesti muuseumi peavarahoidja Kristjan Saharovi poole e-posti aadressil kristjan@vabamu.ee või telefonil 668 0250.
Kogumisaktsioonid

Muuseum korraldab esemete ja/või lugude kogumise aktsioone. Jälgi meie tegemisi ning jaga sinagi oma lugu meiega.


Kommunismikuritegude ohvrite nimekirjad

Eesti Mälu Instituudi hallatava kommunismikuritegude ohvrite nimekirjade andmebaasi leiad siit.

Eesti Memento Liidu koostatud raamatud represseeritutest leiad siit.
 Aadressi sisestamisel annad nõusoleku Vabamule uudiskirjade saatmiseks. Oma nõusoleku võid sa soovi korral tagasi võtta.