Kogud

Muuseumi kogud

Vabamu keskendub oma kogumistöös neljale põhisuunale: okupatsioonile, vastupanule, taastamisele ja vabadusele.

Digikogu

Muuseumi kogude moodustamisega alustati 1998. aastal. Nüüdseks on muuseumi kogudes juba ligikaudu 40 000 museaali. 


Olete oodatud meie digikoguga tutvuma! Ehk leiate sealt esemeid ja lugusid, mis aitavad tajuda, kuidas Eesti ühiskond on viimase poolesaja aasta jooksul muutunud või huvitavat teavet oma vanavanemate kohta. 


Muuseumi digitaalsesse varakambrisse Entu pääseb SIIT. Tutvu ka digitaalse varakambri kasutusjuhendiga.Kogude kasutamistingimused


Peaaegu igale museaalile on digikogu andmebaasis lisatud väikese resolutsiooniga kujutis, mida võib vabalt kasutada, lähtudes kahest nõudest:

 

Museaalide digitaalseid kujutisi ei või kasutada ärilistel eesmärkidel, trükistes ega meenete tootmiseks.


Uurijatele

Märtsist juunini 2023 toimub Vabamu kogude kolimine ja selle ajaperioodi sees ei saa muuseum uurijaid kogudes teenindada. Kogudega saab tutvuda digitaalse varakambri Entu vahendusel.


Tellimine


Digiteeritud museaali kvaliteetse faili saamiseks või kujutise ärilisel eesmärgil kasutamiseks pöördu muuseumi peavarahoidja Liisi Rannast-Kase poole (liisi@vabamu.ee). 

Kogumispõhimõtted

Vabamu keskendub oma kogumistöös neljale põhisuunale: okupatsioonile, vastupanule, taastamisele ja vabadusele.

  • Okupatsioon
Meie kogu on okupatsiooniaegse olmelise materjaliga nüüdseks üsna hästi varustatud. Edaspidi keskendume okupatsiooniaja kurioosumeid iseloomustavate esemete, dokumentide ja mälestuste kogumisele. Need aitavad tulevikus selgitada, mis asi oli näiteks defitsiit või letialune kaup. Kas sina tead, mis asutus oli Glavlit?

  • Repressioonid ja vastupanu
Jätkame repressioonide ja vastupanuga seonduvate materjalide kogumist. Meid huvitavad väga näiteks vangilaagrites ja asumisel tehtud käsitöö, dokumendid (vabastustõendid, kirjad kodumaale), fotod ja päevikud.

  • Taastamine 
Kogume 1980.–1990. aastate murranguliste aegade ehk laulva revolutsiooni ja iseseisvuse taastamisega seotud esemeid, dokumente ja isikulugusid. Jaga neid meiega lahkesti.

  • Vabadus 
Selle kogumisteema all väärtustame ainest ja lugusid, mis iseloomustavad vaba Eesti arengut ja vabaduse tähendust inimestele. Mis on sinu jaoks vabadus?
Kogumisaktsioonid

  • Kogume taasisesesvumisaja peopilte, millest valikut näitame uuel rändnäitusel "Taasisesesivunud Eesti: 30 aastat vabadust ja vastutust”. Loe lähemalt siit (LÕPPENUD).

  • Kutsume kõiki inimesi mõtlema oma perekonnaloo peale ja jagama küüditamise või Siberiga seotud esemete lugusid, et mäletada olnut ja luua koos virtuaalnäitus "Ajalugu asjades". Tutvu näitusega ja saada samuti meile oma lugu!


Kommunismikuritegude ohvrite nimekirjad

Eesti Mälu Instituudi hallatava kommunismikuritegude ohvrite nimekirjade andmebaasi leiad siit.

Eesti Memento Liidu koostatud raamatud represseeritutest leiad siit.