Muuseumitunnid

Sõja mõju üksikisikule

Eesmärk


Õpilane analüüsib II maailmasõja mõju üksikisiku elusaatusele, arutledes inimeste valikute üle sõja ja rahu ajal.

Tutvustus


Uurime muuseumitunnis elulugude kaudu, milliseks võis ja võib kujuneda inimese elusaatus sõjakeerises ning karmi käe poliitika all. Miks otsustasid ja otsustavad paljud kodumaalt lahkuda? Kes jäid ja jäävad? Kes viidi ära sunniviisiliselt? Milliseid valikuid tuli teha noortel minevikus ja milliseid tuleb teha tänapäeval? Me teeme ka enda elus iga päev lihtsamaid või raskemaid valikuid, mis võivad jäädavalt meie elusaatust mõjutada. Ent kuidas oli meie esivanematega? Milliseks kujunes nende elusaatus? Millised olid või ei olnud nende valikud? Muuseumitunnis vaatame tagasi II maailmasõja aegsele põgenemisele ning repressioonidele Saksa ja Nõukogude okupatsiooni ajal, rühmades uurime, mis võis mõjutada Olafi, Linda, Magda ja paljude teiste langetaud otsuseid ja mil moel tehtud valikud mõjutasid nende edasist elukäiku.


Kestus: 90 min


Tundi on võimalik läbi viia ka virtuaalselt.

Kestus: 60 minutit

Hind: 30 €/ klass

Broneeri